ממליצים - ימי הולדת|אטרקציות|ימי כיף| - צ'פצ'ולה
  • Facebook API Error: {"ratings":{"data":[{"created_time":"2018-07-22T06:04:08+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d7\u05d2\u05d2\u05e0\u05d5 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05d7\u05de\u05e9 \u05e2\u05dd \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9 \u05d4\u05d2\u05df, \u05de\u05e9\u05e4\u05d7\u05d4 \u05d5\u05d7\u05d1\u05e8\u05d9\u05dd. \u05e2\u05d5\u05d3 \u05dc\u05d0 \u05e8\u05d0\u05d9\u05ea\u05d9 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05d1\u05d5 \u05db\u05dc \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05de\u05e8\u05d5\u05ea\u05e7\u05d9\u05dd \u05d1\u05e8\u05de\u05d4 \u05d4\u05d6\u05d0\u05ea, \u05dc\u05d0 \u05e2\u05d5\u05d6\u05d1\u05d9\u05dd \u05d0\u05ea \u05d4\u05d4\u05e4\u05e2\u05dc\u05d4 \u05d5\u05de\u05ea\u05d7\u05d9\u05dc\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05ea\u05e8\u05d5\u05e6\u05e5, \u05d5\u05e4\u05e9\u05d5\u05d8 \u05de\u05ea\u05d2\u05dc\u05d2\u05dc\u05d9\u05dd \u05de\u05e6\u05d7\u05d5\u05e7 \u05dc\u05d0\u05d5\u05e8\u05da \u05db\u05dc \u05d4\u05d4\u05e4\u05e2\u05dc\u05d4. \u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05d4\u05e8\u05d9\u05e7\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd \u05d4\u05d9\u05ea\u05d4 \u05de\u05e7\u05e4\u05d9\u05e6\u05d4 \u05d1\u05d9\u05d5\u05ea\u05e8 \u05d5\u05d0\u05e4\u05d9\u05dc\u05d5 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc\u05d0 \u05d4\u05ea\u05d0\u05e4\u05e7\u05d5 \u05d5\u05d4\u05e6\u05d8\u05e8\u05e4\u05d5. \u05d4\u05de\u05d5\u05df \u05d4\u05de\u05d5\u05df \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4!","rating":5,"reviewer":{"name":"Tsipi Joseph","id":"10155946100976909"}},{"created_time":"2018-07-15T09:57:31+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05e6\u05e4\u05e6\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d0\u05ea \u05e2\u05e0\u05e7\u05d9\u05ea!! \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05de\u05d4\u05e1\u05e8\u05d8\u05d9\u05df, \u05d4\u05d1\u05e0\u05d5\u05ea \u05e0\u05d4\u05e0\u05d5 \u05d1\u05d8\u05d9\u05e8\u05d5\u05e3!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Netta Waller Neiman","id":"10156554047948820"}},{"created_time":"2018-07-02T12:53:49+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d0\u05d9\u05df \u05e2\u05dc \u05e6'\u05e4\u05d4. \u05de\u05e1\u05e4\u05e8 1\ufffd \u05d6\u05d5 \u05e9\u05e0\u05d4 \u05e9\u05e0\u05d9\u05d9\u05d4 \u05e9\u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d5\u05ea \u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d5\u05ea \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea 5 \u05d5- 6 \u05d0\u05d9\u05ea\u05d4. \u05de\u05e2\u05d1\u05e8 \u05dc\u05d6\u05d4 \u05e9\u05d4\u05d9\u05d0 \u05d0\u05d3\u05dd \u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05dd. \u05e8\u05d2\u05d9\u05e9\u05d4 \u05d7\u05de\u05d4 \u05d5\u05d8\u05d5\u05d1\u05ea \u05dc\u05d1. \u05e7\u05d5\u05de\u05d9\u05e7\u05d0\u05d9\u05ea \u05d1\u05e0\u05e9\u05de\u05d4. \u05d4\u05e6\u05dc\u05d9\u05d7\u05d4 \u05dc\u05d4\u05d7\u05d6\u05d9\u05e7 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d4\u05e0\u05d0\u05d4 \u05d5\u05e9\u05de\u05d7\u05d4 \u05e8\u05e6\u05d5\u05e4\u05d4. \u05d4\u05d9\u05d5 \u05de\u05d4\u05d5\u05e4\u05e0\u05d8\u05d9\u05dd \u05e2\u05dc\u05d9\u05d4. \u05d5\u05d2\u05dd \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05e0\u05e7\u05e8\u05e2\u05e0\u05d5 \u05de\u05e6\u05d7\u05d5\u05e7. \u05d7\u05d5\u05d1\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d2\u05d5\u05d2 \u05d0\u05d9\u05ea\u05d4 \u05d5\u05dc\u05d7\u05d5\u05d5\u05ea \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05d0\u05dc\u05d9\u05e4\u05d5\u05ea \u05e9\u05d1\u05d4 \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3 \u05de\u05e8\u05d2\u05d9\u05e9 \u05d1\u05de\u05e8\u05db\u05d6 \u05d5\u05d4\u05d5\u05d0 \u05e2\u05d5\u05dc\u05dd \u05d5\u05de\u05dc\u05d5\u05d0\u05d5. \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d5\u05ea \u05e9\u05dc\u05d9 \u05d4\u05d9\u05d5 \u05de\u05dc\u05db\u05d5\u05ea \u05e4\u05e9\u05d5\u05d8! \u05dc\u05d0 \u05d9\u05d5\u05d3\u05e2\u05ea \u05de\u05d4 \u05d0\u05e2\u05e9\u05d4 \u05db\u05e9\u05d4\u05df \u05d9\u05d2\u05d3\u05dc\u05d5...","rating":5,"reviewer":{"name":"Noga Shachar","id":"1308383092636570"}},{"created_time":"2018-06-21T07:27:20+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"\u05d2\u05df \u05e4\u05e8\u05d7\u05d9\u05dd","id":"1023596354478959"}},{"created_time":"2018-06-07T17:19:35+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d0\u05ea\u05de\u05d5\u05dc \u05d7\u05d2\u05d2\u05e0\u05d5 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea 6 \u05dc\u05d1\u05d9\u05ea\u05e0\u05d5 \u05d9\u05d7\u05d3 \u05e2\u05dd \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9 \u05d2\u05df, \u05e6\u05e4\u05e6\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05d9\u05ea\u05d4 \u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d4, \u05d4\u05ea\u05d9\u05d9\u05d7\u05e1\u05d4 \u05dc\u05db\u05d5\u05dc\u05dd \u05db\"\u05db \u05d9\u05e4\u05d4, \u05e9\u05de\u05d4 \u05d0\u05ea \u05d1\u05d9\u05ea\u05e0\u05d5 \u05d1\u05de\u05e8\u05db\u05d6 \u05d5\u05d3\u05d0\u05d2\u05d4 \u05ea\u05de\u05d9\u05d3 \u05e9\u05d9\u05e9\u05d9\u05de\u05d5 \u05dc\u05d1 \u05d0\u05dc\u05d9\u05d4 \u05d5\u05db\u05dc \u05ea\u05e9\u05d5\u05de\u05ea \u05d4\u05dc\u05d1 \u05ea\u05d4\u05d9\u05d4 \u05dc\u05db\u05dc\u05ea \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea. \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9 \u05d4\u05d2\u05df \u05dc\u05d0 \u05d4\u05e4\u05e1\u05d9\u05e7\u05d5 \u05dc\u05d3\u05d1\u05e8 \u05e2\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05d2\u05dd \u05dc\u05de\u05d7\u05e8\u05ea. \u05d4\u05de\u05d5\u05d6\u05d9\u05e7\u05d4 \u05de\u05e7\u05e4\u05d9\u05e6\u05d4 \u05d5\u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 \u05de\u05dc\u05d4\u05d9\u05d1\u05d4 \u05d5\u05de\u05e6\u05d7\u05d9\u05e7\u05d4 \u05de\u05d0\u05d5\u05d3. \u05d1\u05e7\u05d9\u05e6\u05d5\u05e8, \u05de\u05de\u05dc\u05d9\u05e6\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d5\u05dd, \u05e8\u05d7\u05dc\u05d9 \u05d5\u05ea\u05d5\u05de\u05e8 \u05d2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d9.","rating":5,"reviewer":{"name":"Racheli Galili","id":"10155763798043062"}},{"created_time":"2018-05-30T18:31:36+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4 \u05dc\u05e0\u05e1\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e9\u05dc\u05d9!!!!!\u2066\ufffd\u2069\u2066\ufffd\u2069\u2066\ufffd\u2069\u2066\ufffd\u2069\u2066\ufffd\u2069\u2066\ufffd\u2069","rating":5,"reviewer":{"name":"\u05ea\u05de\u05d9 \u05d2\u05d5\u05d0\u05d8\u05d4","id":"2182222968454373"}},{"created_time":"2018-04-24T21:01:30+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d0\u05d9\u05df \u05e1\u05e4\u05e7 \u05e9\u05d0\u05ea \u05d4\u05d1\u05d7\u05d9\u05e8\u05d4 \u05d4\u05db\u05d9 \u05de\u05d5\u05e6\u05dc\u05d7\u05ea \u05e9\u05e2\u05e9\u05d9\u05ea\u05d9 \u05d2\u05e8\u05de\u05ea \u05dc\u05d1\u05e0\u05d5\u05ea \u05e9\u05dc\u05d9 \u05dc\u05d4\u05d9\u05d5\u05ea \u05db\u05dc \u05db\u05da \u05de\u05d0\u05d5\u05e9\u05e8\u05d5\u05ea \u05d5\u05e9\u05de\u05d7\u05d5\u05ea \u05d1\u05d9\u05d5\u05dd \u05e9\u05dc\u05d4\u05df \u05d5\u05d4\u05d7\u05d9\u05d5\u05da \u05e9\u05dc\u05d4\u05dd \u05e9\u05d5\u05d5\u05d4 \u05d1\u05e9\u05d1\u05d9\u05dc\u05d9 \u05d4\u05db\u05dc \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4\ufffd\ufffd\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Elinor Efraim","id":"1933375790007196"}},{"created_time":"2018-04-14T14:35:19+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05e2\u05e9\u05d9\u05e0\u05d5 \u05e2\u05dd \u05e6\u05f3\u05e4\u05e6\u05f3\u05d5\u05dc\u05d4 2 \u05d9\u05de\u05d9 \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05d5\u05d4\u05e4\u05e2\u05dc\u05ea \u05de\u05e1\u05d9-\u05d1\u05e8\u05d9\u05ea, \u05d0\u05d9\u05df \u05de\u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d8\u05d5\u05d1\u05d4, \u05de\u05d2\u05d5\u05d5\u05e0\u05ea \u05d5\u05e0\u05e2\u05d9\u05de\u05d4 \u05de\u05de\u05da. \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05de\u05e8\u05d5\u05ea\u05e7\u05d9\u05dd \u05d5\u05de\u05d7\u05d5\u05d1\u05e8\u05d9\u05dd. \u05d4\u05d4\u05e4\u05e2\u05dc\u05d5\u05ea \u05de\u05e6\u05d7\u05d9\u05e7\u05d5\u05ea \u05d5\u05d1\u05e8\u05de\u05d4 \u05d2\u05d1\u05d5\u05d4\u05d4. \n\u05d3\u05d9\u05e1\u05e7 \u05de\u05d2\u05e0\u05d9\u05d1 \u05e9\u05dc \u05e9\u05d9\u05e8\u05d9 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd, \u05d4\u05ea\u05d1\u05e7\u05e9\u05ea\u05d9 \u05e2\u05f4\u05d9 \u05d4\u05d1\u05df \u05dc\u05d4\u05db\u05d9\u05df \u05dc\u05d0\u05e8\u05d5\u05d7\u05ea \u05e2\u05e8\u05d1 \u05d0\u05d5\u05e8\u05d6 , \u05e6\u05f3\u05d9\u05e4\u05e1 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d2\u05d8\u05d9 \u05d1\u05d5\u05dc\u05d5\u05e0\u05d6 \u05db\u05d9 \u05d6\u05d4 \u05de\u05d4 \u05e9\u05e6\u05f3\u05e4\u05e6\u05f3\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d0\u05d5\u05db\u05dc\u05ea ...","rating":5,"reviewer":{"name":"Roy Zemach","id":"1715799251806796"}},{"created_time":"2018-04-11T07:35:20+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d0\u05ea\u05de\u05d5\u05dc \u05d7\u05d2\u05d2\u05e0\u05d5 \u05d9\u05d5\u05de\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea 6 \u05dc\u05d1\u05ea \u05e9\u05dc\u05e0\u05d5 \u05d4\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d5\u05db\u05dc \u05d4\u05d0\u05d5\u05e8\u05d7\u05d9\u05dd \u05d4\u05ea\u05dc\u05d4\u05d1\u05d5 \u05d5\u05e0\u05d4\u05e0\u05d5 \u05de\u05d4\u05d4\u05e4\u05e2\u05dc\u05d4 \u05e9\u05dc \u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d4 \u05d5\u05d4\u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4.\u05d5\u05d4\u05db\u05d9 \u05d7\u05e9\u05d5\u05d1 : \u05d4\u05d9\u05d0 \u05e8\u05d5\u05e6\u05d4 \u05d0\u05d5\u05ea\u05d4 \u05d2\u05dd \u05d1\u05e9\u05e0\u05d4 \u05d4\u05d1\u05d0\u05d4 !!!","rating":5,"reviewer":{"name":"\u05d0\u05de\u05d9\u05e8 \u05e1\u05d8\u05de\u05e7\u05e8","id":"2152009961482695"}},{"created_time":"2018-03-09T14:37:44+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Lital Yizhaky","id":"10156861535164298"}},{"created_time":"2018-02-26T11:36:21+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d8\u05dc\u05d9\u05d4_\u05e9\u05dc\u05d9_\u05d9\u05dc\u05d3\u05d4_\u05e2\u05dd_\u05e6\u05e8\u05db\u05d9\u05dd_\u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd_(\u05d0\u05d5\u05d8\u05d9\u05d6\u05dd)_\u05e0\u05d4\u05e0\u05ea_\u05d1\u05d4\u05d5\u05e4\u05e2\u05d4_\u05e9\u05dc\u05da_\u05e6\u05e4\u05e6\u05d5\u05dc\u05d4_\u05d5\u05e7\u05d9\u05d1\u05dc\u05d4_\u05de\u05de\u05da_ \u05de\u05dc\u05d0_\u05d4\u05e4\u05ea\u05e2\u05d5\u05ea_\u05d5\u05d2\u05dd_\u05d9\u05d7\u05e1_VIP\n#\u05ea\u05d5\u05d3\u05d4_\u05e8\u05d1\u05d4_\u05e6\u05e4\u05e6\u05d5\u05dc\u05d4_\u05e9\u05e9\u05d9\u05de\u05d7\u05ea_\u05d0\u05ea_\u05d4\u05e0\u05e1\u05d9\u05db\u05d4_\u05e9\u05dc\u05d9\u2764\u2764\u2764\u2764\u2764 \n\u05d0\u05ea \u05e4\u05e9\u05d5\u05d8 \u05d0\u05d9\u05e9\u05d4 \u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4 \u05e2\u05dd \u05dc\u05d1 \u05e2\u05e0\u05e7","rating":5,"reviewer":{"name":"\u05d7\u05d2\u05d9\u05ea \u05de\u05dc\u05db\u05d4","id":"994553634025764"}},{"created_time":"2018-02-24T20:23:32+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Michal Israeli Bezalel","id":"10156247049186204"}},{"created_time":"2018-02-14T18:29:38+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d4!!! \u05d1\u05d6\u05db\u05d5\u05ea\u05da \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d6\u05db\u05d5 \u05dc\u05d7\u05d2\u05d9\u05d2\u05d4 \u05de\u05d5\u05e9\u05dc\u05de\u05ea, \u05de\u05e6\u05d7\u05d9\u05e7\u05d4, \u05db\u05d9\u05d9\u05e4\u05d9\u05ea \u05d5\u05de\u05e9\u05de\u05d7\u05ea!!! \u05d0\u05d9\u05df \u05e2\u05dc\u05d9\u05d9\u05da!!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Michal Goffer Ben Ami","id":"1680207788704642"}},{"created_time":"2018-02-13T08:47:48+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d0\u05d9\u05df \u05de\u05d9\u05dc\u05d9\u05dd!!!! \u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05de\u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d4 \u05de\u05e1\u05e4\u05e8 \u05d0\u05d7\u05ea!!! \u05d4\u05d9\u05d9\u05ea\u05d4 \u05d9\u05d5\u05de\u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05de\u05d5\u05e9\u05dc\u05de\u05ea! \u05e9\u05de\u05d7\u05d4 \u05de\u05e6\u05d7\u05d9\u05e7\u05d4 \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05de\u05e8\u05d5\u05ea\u05e7\u05d9\u05dd \u05db\u05d5\u05dc\u05dd \u05de\u05d3\u05d1\u05e8\u05d9\u05dd \u05e2\u05dc\u05d9\u05d4!!! \u05de\u05de\u05dc\u05d9\u05e6\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d5\u05dd!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Lihi Nazarian","id":"10157299762239698"}},{"created_time":"2018-01-24T04:24:38+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05d9\u05d4 \u05e4\u05e9\u05d5\u05d8 \u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05dd!! \u05e9\u05de\u05d7\u05ea \u05d0\u05ea \u05db\u05d5\u05dc \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d5\u05d6\u05d4 \u05d4\u05d9\u05d4 \u05d1\u05e9\u05d1\u05d9\u05dc \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d4 \u05e9\u05dc\u05d9 \u05e0\u05d4\u05d3\u05e8!! \u05d0\u05ea \u05ea\u05d5\u05ea\u05d7\u05d9\u05d8 \u05d5\u05e2\u05dc\u05d5\u05e4\u05d4!! \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d4\u05db\u05d5\u05dc!! \u05d0\u05d5\u05d4\u05d1\u05d9\u05dd \u05d0\u05d5\u05ea\u05da...","rating":5,"reviewer":{"name":"Audrey Zittoun Pariz","id":"10157154753801110"}},{"created_time":"2018-01-21T20:15:51+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05db\u05e9\u05d4\u05d7\u05dc\u05d8\u05e0\u05d5 \u05dc\u05e2\u05e9\u05d5\u05ea \u05dc\u05de\u05d9\u05db\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea 5 \u05d4\u05d9\u05d4 \u05d1\u05e8\u05d5\u05e8 \u05e9\u05e0\u05e7\u05d7 \u05d0\u05ea \u05d4\u05de\u05e4\u05e2\u05d9\u05dc\u05d4 \u05de\u05e1\u05e4\u05e8 1, \u05d6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05d9\u05d3\u05e8\u05d4 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d1\u05ea \u05d4\u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d5\u05d4\u05d1\u05df \u05d4\u05d0\u05de\u05e6\u05e2\u05d9 , \u05d6\u05d0\u05ea \u05e9\u05de\u05d1\u05d3\u05e8\u05ea \u05d0\u05d5\u05ea\u05e0\u05d5 \u05d1\u05db\u05dc \u05e0\u05e1\u05d9\u05e2\u05d4 \u05d0\u05e8\u05d5\u05db\u05d4, \u05e6\u05e4\u05e6\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d4, \u05d4\u05d9\u05d9\u05ea \u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4, \u05d4\u05e7\u05e1\u05de\u05ea \u05d5\u05e9\u05dc\u05d4\u05d1\u05ea \u05d0\u05ea \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd, \u05d0\u05e3 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05dc\u05d0 \u05d6\u05d6 \u05de\u05de\u05e7\u05d5\u05de\u05d5 \u05d5\u05db\u05d5\u05dc\u05dd \u05d4\u05d9\u05d5 \u05de\u05e8\u05d5\u05ea\u05e7\u05d9\u05dd \u05d0\u05dc\u05d9\u05da, \u05d0\u05e4\u05d9\u05dc\u05d5 \u05d0\u05ea \u05d4\u05de\u05d1\u05d5\u05d2\u05e8\u05d9\u05dd \u05d4\u05e6\u05d7\u05e7\u05ea \u05e2\u05d3 \u05d3\u05de\u05e2\u05d5\u05ea, \u05d0\u05d9\u05df \u05e2\u05dc\u05d9\u05da!!! \u05de\u05de\u05dc\u05d9\u05e6\u05d4 \u05d1\u05db\u05dc \u05e4\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d5\u05dd \u05e8\u05d1 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05db\u05dc \u05e1\u05e4\u05e7 \u05d0\u05ea \u05de\u05e1\u05e4\u05e8 1! \u05de\u05d9\u05db\u05dc \u05dc\u05d0 \u05ea\u05e9\u05db\u05d7 \u05d1\u05d6\u05db\u05d5\u05ea\u05da \u05d0\u05ea \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea 5, \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Eidit Karako-ram","id":"10213738607451022"}},{"created_time":"2018-01-03T18:45:57+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4!!! \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05de\u05d4\u05e1\u05e8\u05d8\u05d9\u05dd. \u05d4\u05d3\u05e8 \u05d5\u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d4\u05d9\u05d5 \u05d1\u05e2\u05e0\u05e0\u05d9\u05dd. \u05e8\u05d5\u05d0\u05d9\u05dd \u05d0\u05ea \u05d0\u05d4\u05d1\u05ea\u05da \u05d4\u05d0\u05de\u05d9\u05ea\u05d9\u05ea \u05dc\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d5\u05d4\u05de\u05e7\u05e6\u05d5\u05e2\u05d9\u05d5\u05ea \u05e9\u05d1\u05da..\u05dc\u05d0 \u05e8\u05e7 \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd, \u05d2\u05dd \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05d4\u05de\u05d1\u05d5\u05d2\u05e8\u05d9\u05dd \u05e0\u05d4\u05e0\u05e0\u05d5 \u05de\u05db\u05dc \u05e8\u05d2\u05e2... \u05de\u05de\u05dc\u05d9\u05e6\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d5\u05dd \u05e8\u05d1.","rating":5,"reviewer":{"name":"Shelly Vertman Shvarts","id":"10156007847915682"}},{"created_time":"2017-12-25T08:37:44+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d0\u05ea\u05de\u05d5\u05dc \u05d7\u05d2\u05d2\u05e0\u05d5 \u05e2\u05dd \u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 !!! \u05d4\u05d9\u05d4 \u05e4\u05e9\u05d5\u05d8 \u05d0\u05d5\u05d5\u05d0\u05d5 , \u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05d9\u05d0 \u05d0\u05dc\u05d5\u05e4\u05ea \u05e2\u05d5\u05dc\u05dd \u05d0\u05de\u05d9\u05ea\u05d9\u05ea. \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d5\u05d4\u05de\u05d1\u05d5\u05d2\u05e8\u05d9\u05dd \u05d4\u05ea\u05d2\u05dc\u05d2\u05dc\u05d5 \u05de\u05e6\u05d7\u05d5\u05e7 ! \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d4\u05d9\u05d5 \u05de\u05e8\u05d5\u05ea\u05e7\u05d9\u05dd \u05e9\u05e2\u05ea\u05d9\u05d9\u05dd \u05e9\u05dc\u05de\u05d5\u05ea . \u05d6\u05db\u05d9\u05ea\u05d9 \u05dc\u05de\u05d7\u05de\u05d0\u05d5\u05ea \u05de\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05e9\u05d6\u05d0\u05ea \u05d4\u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05d4\u05d8\u05d5\u05d1\u05d4 \u05d1\u05d9\u05d5\u05ea\u05e8 \u05e9\u05d4\u05d9\u05d5 , \u05d5\u05d4\u05db\u05d9 \u05d7\u05e9\u05d5\u05d1 \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3 \u05d4\u05d9\u05d4 \u05db\u05dc \u05d4\u05d6\u05de\u05df \u05d1\u05de\u05e8\u05db\u05d6 \u05d4\u05e2\u05e0\u05d9\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05d5\u05d4\u05e8\u05d2\u05d9\u05e9 \u05d1\u05e2\u05e0\u05e0\u05d9\u05dd . \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e6'\u05e4\u05e6'\u05d5\u05dc\u05d4 , \u05d1\u05d0\u05de\u05ea \u05e9\u05d0\u05d9\u05df \u05d3\u05d1\u05e8\u05d9\u05dd \u05db\u05de\u05d5\u05da !!\u05dd","rating":5,"reviewer":{"name":"Yael Ziv Or","id":"10155971069549935"}},{"created_time":"2017-11-01T18:16:45+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05db\u05de\u05d4 \u05e9\u05de\u05d7 \u05d5\u05db\u05d9\u05e3 , \u05d9\u05e9 \u05db\u05d5\u05dc \u05db\u05da \u05d4\u05e8\u05d1\u05d4 \u05e9\u05de\u05d7\u05ea \u05d7\u05d9\u05d9\u05dd \u05de\u05de\u05dc\u05d9\u05e6\u05d4 \u05dc\u05de\u05d9 \u05e9\u05e8\u05d5\u05e6\u05d4 \u05dc\u05d4\u05e0\u05d5\u05ea \u05de\u05e9\u05de\u05d7\u05ea \u05d7\u05d9\u05d9\u05dd \u05d0\u05de\u05d9\u05ea\u05d9\u05ea \u05d5\u05dc\u05d0 \u05e8\u05e7 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd!!!!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"\u05d0\u05d9\u05d9\u05dc\u05ea \u05d0\u05d3\u05e8\u05d9 \u05dc\u05d9\u05d1\u05e8","id":"10210441006001825"}},{"created_time":"2017-10-31T10:20:32+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05de\u05d9\u05db\u05dc \u05d0\u05ea \u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d4 \u05de\u05e7\u05e6\u05d5\u05e2\u05d9\u05ea \u05d1\u05d9\u05d5\u05ea\u05e8 \u05d5\u05de\u05dc\u05d0\u05d4 \u05d1\u05e8\u05d2\u05e9\n\u05d9\u05d5\u05de\u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05de\u05e2\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05d1\u05e0\u05d5\u05ea \u05de\u05de\u05e9 \u05e0\u05d4\u05e0\u05d5 \u05d5\u05d2\u05dd \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5\n\u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4\ufffd\ufffd\u2698","rating":5,"reviewer":{"name":"Efrat Jaslovitz","id":"10155865928604190"}},{"created_time":"2017-09-28T14:47:49+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05e6\u05f3\u05e4\u05e6\u05f3\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4!!\n\u05e8\u05d5\u05e6\u05d4 \u05dc\u05d5\u05de\u05e8 \u05dc\u05da \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05dd, \u05e9\u05de\u05d7 \u05d5\u05de\u05e6\u05d7\u05d9\u05e7!! \u05d4\u05e8\u05d1\u05d4 \u05d4\u05e8\u05d1\u05d4 \u05de\u05e2\u05d1\u05e8 \u05dc\u05de\u05e6\u05d5\u05e4\u05d4, \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd (\u05d5\u05d2\u05dd \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd) \u05e0\u05d4\u05e0\u05d5 \u05de\u05d0\u05d5\u05d3!! \u05e0\u05d9\u05db\u05e8\u05ea \u05d0\u05d4\u05d1\u05ea\u05da \u05dc\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd,\n\u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d4\u05ea\u05de\u05d5\u05e0\u05d5\u05ea \u05d5\u05d4\u05e1\u05e8\u05d8\u05d5\u05df \u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05d4\u05de\u05e8\u05d2\u05e9 \ufffd\n\u05d0\u05ea \u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Rinat Alfasi Termin","id":"10156420551600190"}},{"created_time":"2017-09-17T17:44:24+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05d4\u05d9\u05d4 \u05d0\u05e8\u05d5\u05e2 \u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05dd, \u05e2\u05dc\u05de\u05d4 \u05d5\u05de\u05d9\u05e7\u05d4 \u05e6\u05d9\u05e4\u05d5 \u05db\u05dc \u05db\u05da\n\u05d5\u05db\u05d9\u05e3 \u05e9\u05d6\u05d4 \u05e2\u05dc\u05d4 \u05de\u05e2\u05d1\u05e8 \u05dc\u05e6\u05d9\u05e4\u05d9\u05d5\u05ea.\n\u05d1\u05d4\u05e8\u05d1\u05d4 \u05d0\u05e8\u05d5\u05e2\u05d9 \u05d9\u05de\u05d9 \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05de\u05ea\u05e4\u05d6\u05e8\u05d9\u05dd,\n\u05d4\u05e6\u05dc\u05d7\u05ea \u05dc\u05d4\u05d7\u05d6\u05d9\u05e7 \u05d5\u05dc\u05d4\u05e6\u05d7\u05d9\u05e7.\n\u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e8\u05d1\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d4\u05e0\u05d0\u05d4 \u05de\u05e8\u05d5\u05d1\u05d4 \u05d5\u05d0\u05d5\u05e9\u05e8 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd\n\u05d5\u05e9\u05d4\u05dd \u05de\u05d0\u05d5\u05e9\u05e8\u05d9\u05dd \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05d1\u05e2\u05e0\u05e0\u05d9\u05dd,\n\u05d0\u05ea \u05d0\u05d5\u05ea\u05e0\u05d5 \u05d9\u05d5\u05ea\u05e8 \u05dc\u05d0 \u05ea\u05e8\u05d0\u05d9 , \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05db\u05e0\u05e8\u05d0\u05d4 \u05dc\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05e2\u05d3 \u05d1\u05d9\u05ea \u05e1\u05e4\u05e8 \u05e0\u05de\u05e9\u05d9\u05da \u05dc\u05e9\u05de\u05d5\u05e2 \u05d0\u05ea \u05f4\u05d0\u05de\u05d0 \u05de\u05d4\u05d4\u05d4 \u05d6\u05d4\u05d4\u05d4?\u05f4\n\u05d5\u05e0\u05d6\u05db\u05e8 \u05d1\u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea 5 \u05d5\u05e0\u05e1\u05dc\u05d7 \u05dc\u05da \ufffd\n\u05e9\u05d5\u05d1 \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 , \u05e9\u05e0\u05d4 \u05d8\u05d5\u05d1\u05d4 \u05d5\u05d7\u05d2 \u05e9\u05de\u05d7\ufffd\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Revital Lev","id":"10155643689604854"}},{"created_time":"2017-07-23T06:36:11+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05de\u05d9\u05db\u05dc \u05d0\u05d5 \u05d1\u05e9\u05de\u05da \u05e9\u05d4\u05d1\u05e0\u05d5\u05ea \u05e9\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d4\u05d1\u05d5\u05ea \u05e6\u05e4\u05e6\u05d5\u05dc\u05d4, \u05d4\u05de\u05d5\u05df \u05d4\u05de\u05d5\u05df \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05e2 \u05e9\u05dc \u05d0\u05ea\u05de\u05d5\u05dc. \u05dc\u05d0 \u05d1\u05e8\u05d5\u05e8 \u05de\u05d0\u05dc\u05d9\u05d5 \u05d4\u05d3\u05e8\u05da \u05e9\u05dc\u05da \u05dc\u05d4\u05d2\u05d9\u05e2 \u05dc\u05db\u05dc \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd, \u05dc\u05e8\u05ea\u05e7 \u05d0\u05d5\u05ea\u05dd, \u05d1\u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05e9\u05de\u05d3\u05d5\u05d1\u05e8 \u05e2\u05dc \u05db\u05de\u05d5\u05ea \u05e7\u05e8\u05d5\u05d1 \u05dc80 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd. \u05d5\u05d1\u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e2\u05dc \u05d0\u05d9\u05da \u05e9\u05d4\u05e6\u05dc\u05d7\u05ea \u05dc\u05d4\u05d2\u05d9\u05e2 \u05dc\u05e9\u05ea\u05d9 \u05d4\u05e0\u05e1\u05d9\u05db\u05d5\u05ea \u05e9\u05dc\u05e0\u05d5, \u05d5\u05d0\u05dc\u05d9\u05d4\u05df \u05dc\u05d0 \u05e7\u05dc \u05dc\u05d4\u05d2\u05d9\u05e2. \u05db\u05e9\u05d4\u05d1\u05ea \u05e9\u05dc\u05d9 \u05d4\u05e7\u05d8\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d7\u05e8\u05d9 \u05e9\u05d4\u05dc\u05db\u05ea \u05e9\u05d0\u05dc\u05d4 \u05d0\u05dd \u05d0\u05e4\u05e9\u05e8 \u05e9\u05e9\u05d5\u05d1 \u05ea\u05d7\u05d6\u05e8\u05d9 \u05db\u05d9 \u05d4\u05d9\u05d0 \u05d0\u05d5\u05d4\u05d1\u05ea \u05d0\u05d5\u05ea\u05da \u05d0\u05e0\u05d9 \u05d9\u05d5\u05d3\u05e2\u05ea \u05e9\u05d0\u05ea \u05d1\u05de\u05e7\u05e6\u05d5\u05e2 \u05d4\u05e0\u05db\u05d5\u05df. \u05d0\u05d6 \u05e9\u05d5\u05d1 \u05d4\u05de\u05d5\u05df \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05dc\u05da","rating":5,"reviewer":{"name":"Fani Shpringman","id":"10155544147142445"}},{"created_time":"2017-07-04T17:58:42+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05e6\u05e4\u05e6\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d4\u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05de\u05d4!!! \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e9\u05e9\u05d9\u05de\u05d7\u05ea \u05d0\u05ea \u05de\u05e2\u05d9\u05df \u05d5\u05d4\u05e8\u05d0\u05dc \u05d1\u05d9\u05d5\u05dd \u05d4\u05d5\u05dc\u05d3\u05ea\u05dd. \u05d4\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d5\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05e0\u05d4\u05e0\u05d5 \u05db\u05dc \u05db\u05da \u05e9\u05d0\u05e3 \u05d0\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0 \u05e9\u05dd \u05dc\u05d1 \u05dc\u05db\u05de\u05d4 \u05d7\u05dd \u05d4\u05d9\u05d4\ud83d\ude04\ud83d\ude04\ud83d\ude04\ud83d\ude04. \u05db\u05de\u05d4 \u05e9\u05de\u05d7\u05d4 \u05d5\u05db\u05de\u05d4 \u05d0\u05d4\u05d1\u05d4 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd.\u05e0\u05d9\u05db\u05e8 \u05e9\u05d6\u05d4 \u05d1\u05d0 \u05de\u05d4\u05de\u05e7\u05d5\u05dd \u05d4\u05db\u05d9 \u05d0\u05de\u05d9\u05ea\u05d9. \u05de\u05de\u05e9\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05dc\u05d6\u05de\u05e8 \u05d0\u05ea \u05d4\u05e9\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05d9\u05d7\u05d3 \u05e2\u05dd \u05d4vod. \u05ea\u05d5\u05d3\u05d4\ud83d\ude0a\ud83d\ude0a\ud83d\ude0a\ud83d\ude0a","rating":5,"reviewer":{"name":"Hila Ben Shetrit","id":"1411361882234652"}},{"created_time":"2017-07-02T06:29:43+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u05ea\u05d5\u05d3\u05d4 \u05e6\u05e4\u05e6\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d0 \u05d3\u05d9\u05de\u05e0\u05d4","rating":5,"reviewer":{"name":"\u05e7\u05d5\u05d1\u05d9 \u05db\u05d4\u05df","id":"387953728268897"}}],"paging":{"cursors":{"after":"eyJpbl9wcm9ncmVzc2N1cnNvcl90eXBlIjoib3Blbl9ncmFwaF9hbmRfcGFnZAV9yZAWMiLCJsb2NhbF9yZAWNfcGF0dGVybl9jdXJzb3IiOiIiLCJyYXRpbmdfY3Vyc29yIjoiIiwib2ZAmbGluZAV9vZAmZAzZAXQiOi0xLCJvZA19wb3N0X2N1cnNvciI6IjEwMDAxMTYyODE5NzEwMjoxNDY2NTk4MDIwMTUwODAifQZDZD"},"next":"https:\/\/graph.facebook.com\/v2.12\/146659802015080\/ratings?access_token=EAAVVPjFKgSEBAHzaClGZCJoOrk3FHE6EZB5GeerHyCGAP3Tusax7Qg9fNcriRsrq8KOO291VVIWZCudt0BRhpPfXPab7gVj6IlZCjUKWEIOxY5Ff0BfudAvNN1djv7ZBwiUgW0qTZAEWvTFuUwbPpLB0IPM53fsBRUQEXLENolugZDZD&limit=25&after=eyJpbl9wcm9ncmVzc2N1cnNvcl90eXBlIjoib3Blbl9ncmFwaF9hbmRfcGFnZAV9yZAWMiLCJsb2NhbF9yZAWNfcGF0dGVybl9jdXJzb3IiOiIiLCJyYXRpbmdfY3Vyc29yIjoiIiwib2ZAmbGluZAV9vZAmZAzZAXQiOi0xLCJvZA19wb3N0X2N1cnNvciI6IjEwMDAxMTYyODE5NzEwMjoxNDY2NTk4MDIwMTUwODAifQZDZD"}},"id":"146659802015080"}
    Reconnecting to Facebook may fix the issue.
  • נגישות